Xuất khẩu

Mỗi năm, Novo-Việt Tiệp xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường khó tính như Mỹ, Úc, Hàn Quốc... với tổng giá trị các đơn hàng lên tới hàng tỷ USD. Mục tiêu dài hạn của Novo-Việt Tiệp là trở thành doanh nghiệp dẫn đầu tại Việt nam và là một đơn vị xuất khẩu mạnh sang các thị trường lớn như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc…

Tìm hiểu sản phẩm

Xem thêm

Tìm kiếm hệ thống phân phối

Tìm kiếm ngay!